JEDNOSTAVNO KORIŠTENJE

Nema bušenja, zašarafljivanja, ljepljenja…

VOGEL – tube se mogu nanositi s uobičajenim pištoljima za silikon. Podloga koja se obrađuje mora biti čista, bez masti i prašine.

VOGEL se nanosi, u zavisnosti od vrste ptica, u trakama- Ø od 3-12 mm. Kod površina, prva traka se ne bi trebala nanositi dalje od prednje ivice 2-3 cm a razmak između traka ne bi trebalo iznositi više od 6 cm. Kod površina koje odvode vodu, potrebno je predvidjeti dovoljnu isprekidanost traka ili se trake moraju nanositi dijagonalno, kako bi se omogućilo istjecanje vode.

Jedna tuba dovoljna je, po jednoj traci- Ø do max. dužine od 5 m